4 xu hướng định hịnh tương lai Công nghệ Marketing trong năm 2019 | 4 trends shaping the future of Marketing Technology in 2019

English below

Công nghệ Marketing đã trải qua rất nhiều thay đổi trong vài năm qua, có thể khá khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và để giúp bạn chuẩn bị tốt cho những gì sắp tới, Vietnam MarTech đã tập hợp một danh sách gồm 4 xu hướng công nghệ marketing sẽ tiếp tục định hình ngành marketing trong năm 2019 và xa hơn nữa.

1. Marketing trên thiết bị di động và Những cuộc chiến nền tảng

Marketing trên thiết bị di động là vua vào lúc này, tôi không nghĩ có bất kỳ cạnh tranh nào. Tính đến năm 2015, 51% người dùng internet đã truy cập mạng thông qua thiết bị di động thay vì chỉ 42% thông qua máy tính bàn hoặc máy tính xách tay. Kể từ đó, chi tiêu quảng cáo trên điện thoại di động đã tăng lên chiếm hơn 50% tổng chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số và theo Marketing Land thì con số đó sẽ đạt 72% vào năm 2019.

2. Siêu cá nhân hóa thông qua Big Data

Các marketer luôn là người đi đầu trong “cuộc cách mạng big data”. Theo Hiệp hội tiếp thị trực tuyến thế giới, các tài khoản marketing theo định hướng dữ liệu chiếm 20% tổng chi tiêu marketing ở Hoa Kỳ, tương ứng 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm. Trong thời đại của nền kinh tế tập trung, chiến lược marketing mà không có cơ sở vững chắc trong việc phân tích dữ liệu thì sẽ không thành công.

3. Nhúng thông qua VR / AR

Còn cách nào tốt hơn để thu hút sự chú ý của ai đó hơn là kéo họ vào thế giới nhỏ bé của riêng bạn? Công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo như Oculus Rift hoặc Google Daydream là cơ hội duy nhất để bạn làm điều đó. Khi công nghệ phát triển và mức giá cho những công nghệ đó giảm đi thì quảng cáo VR sẽ tăng trưởng lớn mạnh.

4. Phát triển cộng đồng thông qua Live Streaming

Live Streaming ban đầu được sử dụng cho các sự kiện thể thao và đã đạt được thành công lớn trong thế giới trò chơi điện tử. Tuy nhiên, tiềm năng Live Streaming được sử dụng trong marketing vẫn chưa được khai thác mạnh. Luồng thông tin trực tiếp cung cấp cho người xem trên toàn cầu chính cơ hội để kết nối các doanh nghiệp và cho họ cảm thấy họ là một phần của cộng đồng. Giống như thương hiệu Harley Davidson và Apple đã cho chúng ta thấy, một cộng đồng đại sứ thương hiệu vững chắc đáng giá hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào.

Giống như tất cả mọi công nghệ, công nghệ marketing đã tăng trưởng với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây và sự tăng trưởng đó không được dự kiến sẽ chậm đi. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có những bước đi tốt hơn.

————————————

Marketing tech has undergone so many changes even over the past few years that it can be difficult to imagine what’s next. To help ensure you’re well prepared for what’s coming, I’ve put together a list of 4 marketing tech trends that will continue to shape the industry in 2019 and beyond.

1. Mobile Marketing and the Platform Wars

Mobile marketing is king at the moment, I don’t think there’s any disputing that. As of 2015, 51% of internet users accessed the net through a mobile device as opposed to just 42% via desktop or laptop. Since then, mobile ad spending has grown to represent over 50% of all digital ad spending and according to Marketing Land, that number should reach 72% by 2019.

2. Ultra-personalization Through Big Data

Marketers have always been at the forefront of the “big data revolution.” According to the Direct Marketing Association, data-driven marketing accounts for 20% of all marketing spending in the US or $1.3 trillion per year. In the era of the attention economy, a marketing strategy that doesn’t have a firm base in data analytics is guaranteed to fail.

3. Immersion Through VR/AR

What better way to gain someone’s complete attention is there than to pull them into your own little world? New augmented and virtual reality tech like the Oculus Rift or Google Daydream present a unique opportunity to do just that. As the tech progresses and the price drops, VR advertising should experience tremendous growth.

4. Community Growth Through Live Streaming

Live streaming was originally used for sporting events and has seen major success in the video game world. However, the potential that live streaming has in marketing is surprisingly untapped. Live streams give viewers across the globe the opportunity to really connect with a business and feel like they’re part of a community. As brands like Harley Davidson and Apple have shown us, a solid community of brand ambassadors is worth more than any advertising campaign.

Like all things tech, marketing technology has been advancing at an exceptional pace in recent years and that growth isn’t expected to slow anytime soon. I hope this article will help you stay ahead of the curve.

Soure: Disruptor Daily
Edit by Vu Doan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

NỔI BẬT

- Advertisment -
error: Content is protected !!