5 bước dễ dàng để hiểu về Marketing theo ngữ cảnh | 5 easy steps to understanding context marketing

English below

Tầm quan trọng về nội dung trong chiến dịch Marketing của bạn là một chủ đề được phổ biến rộng rãi được phân tích và chứng minh theo một cách riêng khi mà chúng ta đề cập đến kỹ thuật số. Có một lý do cho rằng Content Marketing luôn là vấn đề mới mẻ không bao giờ cũ. Nhưng content riêng của nó không có giá trị. Nó chỉ có giá trị thực khi content của nó được phản hồi từ người sử dụng nó – đó là mối tương quan và sự tác động. Khi chúng ta nghĩ về content, chúng ta không nên tự hỏi mình làm như thế nào cho tốt hơn nhưng phải làm nó theo một cách khác biệt. Vậy chúng ta cần làm gì để nâng cao kinh nghiệm cho khách hàng cũng như là kết nối với họ trên các kênh ưa thích và trong từng ngữ cảnh phù hợp.

Đầu tiên là đi vào ngữ cảnh marketing

Khi nội dung được đáp ứng hoặc vượt quá sự mong đợi của khách hàng, khi vấn đề được giải quyết hay hướng dẫn cho khách hàng một số thông tin mới thậm chí nó phù hợp với những gì mà khách hàng đang tìm kiếm – chúng ta có thể nói đến Context Marketing.

Context Marketing là khả năng cung cấp content hoặc trải nghiệm phù hợp cho người thực sự cần nó, ở đúng nơi và vào đúng thời điểm dựa trên tổng số đã từng tương tác với thương hiệu của họ và nhu cầu hiện tại.

Vậy làm cách nào để chúng ta thành công trong việc triển khai Context Marketing cho các chiến dịch kỹ thuật số của riêng mình? Hãy xem xét 5 bước đơn giản về cách bắt đầu.

“COntext Marketing là khả năng cung cấp content hoặc trải nghiệm phù hợp cho người thực sự cần nó, ở đúng nơi và vào đúng thời điểm dựa trên tổng số đã từng tương tác với thương hiệu của h ọ và nhu cầu hiện tại”

Đây không phải là một công thức dễ nhớ và bạn chỉ có thể biết những điều này dựa trên lý thuyết, nhưng điều quan trọng là bạn cần ghi nhớ và áp dụng nó:

  1. Biết được đối tượng của bạn

Như đã được đề cập trước thì việc viết và quảng bá nội dung chỉ là mục đích để tìm kiếm khách hàng phù hợp hay là không. Thậm chí một chiếc đồng hồ hỏng còn có thể đúng giờ hai lần trong một ngày, điều đó có nghĩa là sau tất cả những nỗ lực của bạn thì bạn sẽ tìm được một nội dung phù hợp.

Tuy nhiên, để thành công tạo ra một nội dung ý nghĩa, bạn cần biết chính xác người mà bạn đang nói đến là ai, dự định của họ là gì và làm thế nào để giúp họ phát triển xa hơn.

  1. Nội dung không chỉ là những từ

Khi chúng ta nghĩ về content, hầu hết chúng ta sẽ nghĩ về các đề tài ở trên Website, Email, hay thậm chí là ở trên tài liệu quảng cáo, nhưng content nó còn nhiều hơn thế nữa, nó có thể đúng với bối cảnh bất kể là loại nào.

Những khách hàng họ không thích duy nhất một chủ đề, nghĩ về infographics, những video, những mẩu truyện ngắn, những bức tranh, những hình ảnh động hay thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Một content và bối cảnh chiến lược tốt được quản lý để phục vụ đúng với phương diện đối tượng khách hàng mục tiêu.

  1. Dữ liệu, dữ liệu và nhiều dữ liệu

Hãy nghĩ đến dự liệu khách hàng – nếu như bạn không biết gì về đối tượng của bạn, điều đó cực kỳ phức tạp nếu như không thể thẳng thắn để làm bất cứ thứ gì trong bối cảnh này, đó là lý do tại sao dữ liệu không thể phóng đại.

Big Data là thuật ngữ được sử dụng trong vài năm qua và trong khi AI và Machine Learning đang mở ra nhiều con đường trong việc thu thập dữ liệu, bạn cần phải hiểu rằng giá trị của dữ liệu chỉ có thể được đo lường theo tính hữu dụng của nó. Đó là lý do tại sao “dữ liệu thông minh” là cách tốt hơn để xem.

Chỉ thu thập những gì bạn cần, khi bạn cần nó và nếu bạn có thể sử dụng nó để thực sự cung cấp nội dung với một giá trị gia tăng cho đối tượng của bạn. Hãy nhớ giữ dữ liệu của bạn ở một nơi và đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn và đáng tin cậy.

  1. Cá nhân hóa nhiều hơn là dùng tên cơ bản

Bạn có thể đoán được nó – bạn không thể đọc ý 3 mà không đọc ý 4 tiếp theo. Đó là vì cá nh ân hóa mà dữ liệu không thể làm- nhưng dữ liệu có thể đến từ nhiều nơi. Có dữ liệu ngầm và rõ ràng mà bạn có thể sử dụng để truyền tải thông điệp của mình trong b ối cảnh phù hợp.

Dữ liệu ngầm sẽ cho thấy hành vi của khách hàng trực tuyến ( như các trang được truy cập, thiết bị di động được sử dụng, vị trí, vv) trong khi dữ liệu rõ ràng là dữ liệu của khách hàng được cung cấp bởi chính đối tượng (chẳng hạn như tên, email, biểu mẫu được điền vào v.v.).

Bằng cách thu thập và kết hợp hai loại dữ liệu khác nhau này, bạn có thể cá nhân hóa từng trải nghiệm của khách hàng một phần bằng cách hiểu ý định từ lần truy cập trang đầu tiên đến tương tác cuối cùng trên bất kỳ kênh nào.

  1. Kiểm tra và lạc quan

Bất kể việc bạn thu thập dữ liệu tốt như thế nào, cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng và phân phối các loại content khác nhau cho từng đối tượng khách hàng, cũng chỉ là một phần hành vi của khách hàng và chúng ta sẽ không thể đoán trước được điều gì. Đó là điều hiển nhiên, bạn không thể chính xác 100% mọi lúc.

Điều quan trọng là phải tìm hiểu những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả, mặc dù hầu hết các phần và cách duy nhất để làm điều đó là bằng cách thử nghiệm và tối ưu hóa. Vẻ đẹp của tiếp thị kỹ thuật số là tốc độ mà bạn có thể chạy chiến dịch, content và phiếu mua hàng, tất cả đều thích ứng bằng cách liên tục kiểm tra mọi thứ để tăng chuyển đổi và luôn làm cho khách hàng hài lòng.

Đừng ngại thất bại – đừng ngại học.


 

5 EASY STEPS TO UNDERSTANDING CONTEXT MARKETING

The importance of content in your marketing campaigns is a subject that’s been extensively written about, analyzed and proven to be the major differentiator when it comes to digital. There’s a reason the expression “Content is king” never gets old. But content on its own has no value. The only real measure of value when it comes to content is from the person that is consuming it – its relevance and its impact. When we think of content, we shouldn’t ask ourselves only how to do it better, but how to do it differently. How do we improve the customer experience and communicate with our audience on their preferred channels and within the right context of each interaction?

When content meets or exceeds customer expectations, when it solves an issue or teaches the audience something new, when it’s adapted to what the consumer is looking for – we can speak of context marketing.

Context marketing is the ability to deliver the right content or experience to the right person, in the right place, and at the right time based on the sum total of that person’s past brand interactions and current needs.

So how do we succeed in implementing context marketing to our own digital campaigns? Let’s look at 5 easy steps on how to start.

“Context marketing is the ability to deliver the right content or experience to the right person, in the right place, and at the right time based on the sum total of that person’s past brand interactions and current needs”

This isn’t a magic formula and you probably know all this in theory, but it’s very important to keep it in mind and apply it:

1. Know your audience

As previously mentioned, writing and distributing content just for the sake of it won’t cut it. Even a broken watch is right twice a day, meaning that eventually your “one size fits all” content will strike a chord with someone.

However, in order to successfully create meaningful content, you need to know exactly who it is you’re talking to, what their intentions are and how you can help them move forward.

2. Content isn’t just words

When we think of content, we tend to think mostly of text on a website, in an email or in brochures. But content is much more than that – and it can be in the right context as well, no matter its shape or form.

Customers don’t like to read only text – think of infographics, videos, short stories, pictures, animations and much more. A good content and context strategy manages to serve the right media as well as the right content to the audience.

3. Data, data and more data

Think about it – if you know nothing about your audience, it’s extremely complicated if not downright impossible to market anything within context. That’s why the importance of data can’t be overstated.

Big data is a term that’s been thrown around a lot in the past few years and while AI and Machine Learning are opening up even more avenues for data gather, you need to understand that the value of data can only be measured around its usefulness. That’s why “intelligent data” is a better way of looking at it.

Collect and gather only what you need, when you need it and if you can use it to actually provide content with an added value to your audience. Remember to keep your data in one place and make sure it’s clean and reliable.

4. Personalize more than on a first name basis

You guessed it – you couldn’t be reading point 3 without thinking point 4 is going to come up. That’s because personalization without data is impossible – but this data can come from many places. There’s implicit and explicit data you can use to convey your message in the right context.

Implicit data looks at customer behavior online (such as pages visited, mobile device used, location etc) while explicit data is customer data that was provided by the audience itself (such as name, email, a form filled in etc).

By gathering and combining these two different types of data, you can personalize each customer experience in part by understanding intent from the first page visit to the last interaction on any channel.

5. Test and optimize

No matter how well you gather data, personalize the customer experience and deliver different types of content for each audience member in part, customer behavior will be unpredictable at times. And that’s ok, you can’t be 100% accurate at all times.

It’s important to learn what works and what doesn’t though for the most part and the only way to do that is by testing and optimizing. The beauty of digital marketing is the speed with which you can launch campaigns, content and offers, all the while adapting on the fly by constantly testing everything to increase conversions and keep customers happy.

Don’t be afraid to fail – be afraid to not learn.

Source: the-reference

Edit by: Huyen Le

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

NỔI BẬT

- Advertisment -
error: Content is protected !!