CÓ MỘT CUỘC SỐNG CHẲNG CÓ CÔNG NGHỆ!

English Below.
Đã bao nhiêu lần chúng ta rời mắt khỏi điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng hoặc bất kỳ thiết bị công nghệ nào trong hơn năm phút? Đây là một câu hỏi lớn trong thời đại chúng ta hiện nay, có lẽ chưa tới 5 phút. Sau khi kiểm tra tất cả các trạng thái trên Facebook, ảnh trên Instagram của một người bạn sống ảo với ly Starbucks, bạn để điện thoại di động sang một bên và chỉ một phút sau, hành động tương tự được lặp lại.
Chúng tôi quyết định đối đầu với thực tế khắc nghiệt này. Tôi làm một thử nghiệm: bỏ điện thoại sang một bên, tắt máy tính, không kết nối với internet và cố gắng tìm ra cách làm thế nào để sống mà không có công nghệ. Hãy để tôi nói với bạn rằng tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa của từ “nghiện”. Chưa đến một tiếng sau đó, tôi bắt đầu cần phải lấy điện thoại của mình và kiểm tra Whatsapp, Email, Facebook,… Thử nghiệm đã trở thành một bài test sinh tồn.
Tôi nhận ra sự khó chịu biết nhường nào khi nói chuyện với một ai đó mà luôn luôn nhắn tin trong khi đang trò chuyện với mình. Cuối cùng tôi đã phát hiện ra vấn đề phổ biến nhất của mọi người – nó đang trở nên khó khăn trong cuộc sống nếu mọi người không có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
Tôi phải chấp nhận rằng tôi là một trong những người khó chịu này. Đó là một vấn đề lớn với tôi để rời điện thoại di động trong hơn 20 phút. Đôi khi tôi đã kiểm tra tất cả các mạng xã hội của mình và ngay sau đó, tôi lại luôn kiểm tra thêm nhiều lần nữa để chắc chắn tôi không bỏ lỡ điều gì đó. Có một cuộc sống không có công nghệ – một thế giới bí ẩn này mà không ai dám gọi tên, đó chính là cuộc sống thực.
Tôi có thể nhận ra rằng đôi khi công nghệ có thể thay đổi quan hệ giữa các cá nhân, ngay trong trong thử nghiệm của tôi, tôi đã không dành thời gian để nói chuyện với mẹ mình mà không có điện thoại di động bên cạnh và đã không lắng nghe chăm chú những gì cô ấy nói.
Tôi đã hoàn thành thử nghiệm của mình trong thời gian không kéo dài hơn một giờ. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng tôi muốn quay trở lại thành một phần của một thế giới như nó hiện tại, có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong cuộc sống nếu bạn không biết quản lý tốt, nhưng có công nghệ. Bây giờ nếu bạn muốn biết cách để sống mà không có công nghệ, hãy để tôi nói với bạn rằng, đó không phải là niềm vui. Đáng buồn, nhưng đó là sự thật.
Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của bạn về một thế giới có và không có công nghệ?
—————
How many times have we left the cellphone, the computer, the tablet or any technological gadget more than five minutes? This is the big question of our days, perhaps less than five minutes. After having checked all the statuses on Facebook and after having seen the photo on Instagram of your cousin with her Starbucks, you leave the cell phone aside and one minute later you repeat the same steps.
I decided to confront the harsh reality. I put my cell phone aside; turned off my computer and try to know how was live without the technology. Let me tell you that I understood the meaning of the word addiction. At the moment of having separated from what has become over time an extension of myself; I began to need to take my phone and check Whatsapp, the task had turned into a survival test.
I realized how annoying is to talk with someone that is always texting while is speaking with you. I finally discovered the most common problem of the people. It is becoming difficult be within the world if you don’t have a smartphone or a tablet.
I have to accept that I am one of these annoying people. It’s a big problem to me leave the cellphone more than 20 minutes. Sometimes I already checked all my social networks and I always give one checked more if I miss something. There’s life without technology. This mysterious world that nobody dares to know is called the real life.
I could realize that sometimes the technology can modify the interpersonal relations, in my experiment I could notice that I was not taking the time to talk with my mom without having the cellphone close and listening attentively what she was saying.
I finished my experiment, which did not last more than one hour. However, I discovered that I want to be part of a world that often turns dangerous. Now if you want to know how living without technology let me tell you that it is not fun. Sad, but true.
Let us know your thought via comments below! Thanks!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

NỔI BẬT

- Advertisment -
error: Content is protected !!