CRM là gì và những lợi ích của CRM cho các doanh nghiệp | CRM definition and what CRM benefits for entrepreneurs

[English caption below]

Công nghệ thông tin phát triển ngày nay luôn được khám phá và khai thác sâu hơn về các khía cạnh quan hệ – điều mà các doanh nghiệp càng ngày càng nỗ lực để nó được “thực thể” hơn. Để câu chuyện trở nên trực quan, CRM được phát triển để đáp ứng cho phát triển các mối quan hệ được bền vững.

CRM là gì?

Khi cộng đồng nói về CRM, họ đang ý chỉ về một hệ thống công nghệ bao gồm các công cụ phát triển Quan hệ khách hàng (viết tắt của Customer Relationship Management). Một công cụ CRM tốt sẽ giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì quan hệ với khách hàng/đối tác, đơn giản hóa quy trình trao đổi để từ đó tối đa hóa lợi nhuận.

crm

Lợi ích của CRM

Nhìn chung, CRM cho phép bạn lưu trữ lưu trữ thông tin liên hệ của khách hàng và khách hàng tiềm năng, xác định cơ hội bán hàng, ghi lại các vấn đề dịch vụ và quản lý các chiến dịch tiếp thị, tất cả ở một vị trí trung tâm – và cung cấp thông tin về mọi tương tác của khách hàng cho bất kỳ ai trong công ty bạn có thể cần. Nghĩa là bạn hay bất cứ đồng nghiệp đều có thể hỗ trợ lẫn nhau với từng khách hàng riêng biệt.

1 – Nhận dạng và phân loại khách hàng

Một hệ thống CRM có thể tối ưu và đơn giản hóa trong nhận dạng và phân loại các khách hàng tiềm năng trong kinh doanh trực tuyến. Bằng cách tập trung vào đúng đối tượng, việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi thấu hiểu đúng nhu cầu của họ để tăng khả năng giao dịch thành công, đồng thời cũng phân bổ nguồn lực dễ dàng một cách tiết kiệm hơn.

2 – Cơ hội tiếp thị đến từ tiếp thị liên kết

Hay còn gọi cách khác là no-cost marketing. Việc duy trì dịch vụ tốt sẽ đem lại một cái nhìn tốt cho thương hiệu, khách hàng tiềm năng có thể trở thành khách hàng quen thuộc với doanh nghiệp. Họ có thể giới thiệu bạn đến các mối quan hệ họ đang có, đây chính là khởi đầu để tăng thêm khách hàng lẫn lợi nhuận hơn mà không phải bỏ ra thêm một chi phí tiếp thị.

3 – Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn

CRM cho phép bạn kiểm soát quá trình giao dịch trước đó với một khách hàng cụ thể. Vì vậy bạn hay bất cứ ai trong nhóm có thể hỗ trợ khách hàng ngay lập tức mà không mất thời gian bàn giao công việc.

4 – Dịch vụ có thể cung cấp ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào

Không giới hạn thời gian và địa điểm, khách hàng có thể được chăm sóc bởi bất cứ ai, nơi nào, thời điểm nào. Điều này có thể được vận dụng tốt nếu như bạn có những khách hàng nước ngoài và có những khung giờ làm việc 24/7.

CRM có thể nhanh chóng và dễ thực hiện. Một hệ thống dựa trên đám mây không cần cài đặt đặc biệt và không có phần cứng nào để thiết lập, giữ cho chi phí CNTT thấp và loại bỏ sự đau đầu của việc kiểm soát phiên bản và lịch trình cập nhật. Nói chung, các hệ thống CRM dựa trên đám mây được định giá dựa trên số lượng người dùng truy cập hệ thống và các loại tính năng bạn cần. Điều này có thể rất hiệu quả về mặt chi phí vốn, và cũng cực kỳ linh hoạt – cho phép bạn mở rộng quy mô và thêm nhiều người khi doanh nghiệp của bạn phát triển.

———————————————————————————————————————————————————-

What is CRM?

If you’ve ever heard the community talking about CRM, pretty sure they are referring to a technology system that includes customer relationship development tools (acronym for Customer Relationship Management). A good CRM tool will help businesses create and maintain relationships with customers/partners, simplify the exchange process to maximize profits.

crm

Benefits of CRM

In overall, CRM allows you to store contact information of customers and potential groups, identify sales opportunities, record service issuaes and manage marketing campaigns, all at a central location – and provides information about all customer interactions for anyone in your company you may need. That means you or any colleague can support each other with individual customer one by one accordingly.

1 – Identify and classify customers

A CRM system can optimize and simplify the identification and classification of potential customers in online business. By focusing on the right audience, sales will become easier when understanding their needs in order to increase the likelihood of successful transactions, while also allocating resources more easily.

2 – Marketing opportunities come from affiliate marketing

Or another way to address this, is no-cost marketing. Maintaining good service will bring a good look to the brand, potential customers can become familiar customers. They can introduce you to the relationships they have, this is the beginning to increase customers and more profits without spending an additional cost of marketing.

3 – Improve customer service better

CRM allows you to control the previous transaction process with a specific customer. So you or anyone in the group can support customers immediately without losing the time to hand over the work.

4 – Service can be provided anywhere, anytime

Without limiting time and place, customers can be taken care of by anyone, anywhere, at any time. This can be fine if you have foreign customers and have 24/7 working hours.

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

NỔI BẬT

- Advertisment -
error: Content is protected !!