Toàn cảnh cảnh quan MarTech năm 2018: 6.829 giải pháp MarTech | Marketing Technology Landscape Supergraphic (2018): Marketing Technology Landscape Supergraphic (2018): 6,829 MarTech

Toàn cảnh cảnh quan MarTech năm 2018: 6.829 giải pháp Martech

Sự kiện đầu tiên này sẽ trở thành một truyền thống hàng năm để chúng tôi trưng bày triển lãm cảnh quan công nghệ marketing tại Triển lãm MarTech. Vì vậy, sự kiện lần này của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi hân hạnh giới thiệu phiên bản 2018 của một trong những bức tranh được mong chờ nhất.

Marketing Technology Landscape Supergraphic (2018) — 4.6MB Slide

(ảnh đồ họa có độ phân giải cao hơn)

Bản đồ Martech năm nay thực sự có đến 6.829 giải pháp công nghệ marketing đến từ 6.242 nhà cung cấp trên thế giới.

Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của cảnh quan Martech này, kích thước của cảnh quan martech 2018 tương đương với tất cả các cảnh quan công nghệ marketing mà từ năm 2011 đến năm 2016.

Để tham khảo, dưới đây là các phiên bản cảnh quan qua các năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, và 2017

—————————————–

Marketing Technology Landscape Supergraphic (2018): 6,829 Martech

This first super event will become a yearly tradition for us to exhibit the marketing technology landscape at the MarTech Expo. So here at our event in Ho Chi Minh City, I’m pleased to unveil the 2018 edition of one of the most loved-and-hated slides in marketing:

Marketing Technology Landscape Supergraphic (2018) — 4.6MB Slide

(higher resolution graphics)

This year’s graphic actually charts 6,829 marketing technology solutions from 6,242 unique marketing technology vendors in the world.

To appreciate the magnitude of martech’s diversity, the size of the 2018 landscape is equivalent to all of the marketing tech landscapes from 2011 through 2016 added together:

For reference, here are the 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, and 2017 versions of the landscape.

Soure: Chiefmartec

Edit by Vu Doan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

NỔI BẬT

- Advertisment -
error: Content is protected !!