Top 5 nhà cung cấp dịch vụ CRM tốt nhất thế giới 2019 | Top 5 of the best among worldwide CRM suppliers

Phần mềm CRM (hay Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng) là một danh mục phần mềm bao gồm các ứng dụng giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng, tăng cường hội thoại và cải thiện tỷ lệ doanh thu dựa trên dữ liệu khách hàng đến từ nhiều kênh tương tác (gọi điện thoại, truy cập trang web, xã hội tương tác, v.v.)

Nếu như bạn chưa từng có kinh nghiệm trong việc ứng dụng CRM vào quản lý điều hành doanh nghiệp cũng như mất thời gian trong việc xây dựng nguồn lực, tham khảo các nhà cung cấp giải pháp CRM chuyên nghiệp chính là ưu sách để giải quyết vấn đề thời gian lẫn tài chính.

1. Hubspot CRM

hubspot crm

Hubspot CRM là một trong những nhà cung cấp hàng đầu luôn được ưu tiên cũng như dẫn đầu về chất lượng công cụ dịch vụ trên toàn thế giới. Năm 2018  Hubspot đã đoạt giải “Expert’s Choice Award” đây chính là thành tựu tuyệt vời nhất để chúng ta có thể đặt niềm tin vào họ.

Ưu điểm lớn nhất cũng như cách tiếp cận người dùng dễ nhất, là bản dùng miễn phí nhưng vô cùng tiềm năng của Hubspot. Lưu lượng thông tin có thể chứa đến 1,000,000 khách hàng và gần như không có giới hạn. Bạn có thể đặt link (đường dẫn) đến mọi chỗ trong quy trình bán hàng. Dịch vụ chăm sóc nền tàng cũng vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Một nền tảng thích hợp cho cả B2B và B2C.

Tìm hiểu thêm Hubspot CRM

2. Saleforce CRM

saleforce crm

Salesforce CRM là một giải pháp tiếp thị và bán hàng mở rộng dưới thương hiệu Salesforce bao gồm các hệ thống riêng biệt cho: Analytics, Marketing, Service và Community Cloud. Được hỗ trợ bởi tự động hóa, đại diện bán hàng có thể tối đa hóa dữ liệu CRM để làm nổi bật các khách hàng tiềm năng hàng đầu và xác định sự tách biệt giữa các giao dịch bị mất và giành được.

Salefore có cho ra một bản dùng miễn phí, ngoài ra để có được các chức năng mở rộng cho các doanh nghiệp lớn hơn, phí duy trì hàng tháng có thể dao động từ 25 – 300$/ tháng…

Tìm hiểu thêm Saleforce CRM

3. Freshsales

Freshsales lại khá có ưu thế trong việc nhìn ra và xử lý nhiều khía cạnh trong quá trình bán hàng, viết một con đường thẳng tốt hơn để người bán có thể thực hiện mục đích chính của mình trong việc tìm hiểu chương trình. Về cốt lõi, Freshsales chọn lọc tất cả các chức năng CRM cơ bản, nhưng tìm đến những yếu tố hiện đại để nhanh chóng cập nhật dòng chảy marketing hiện đại hơn. Việc cung cấp nhiều công cụ phân tích chính là lợi thế cạnh tranh để các doanh nghiệp có thể nhận thấy thế mạnh của mình.

Đó là cách thức Freshsales có tất cả các khả năng hiệu suất bán hàng quan trọng và được sử dụng trên toàn thế giới, đặc biệt là bởi những người dùng Freshdesk đang hoạt động.

Tìm hiểu thêm Freshsales

4. Pipedrive

pipedrive

Thế mạnh của Pipedrive – ngoài những chức năng cơ bản cần có của một CRM – là sự tích hợp với trang web số 1 thế giới Google. Mối quan hệ với khách hàng trên mạng có thể “thực” hơn nhờ vào sự tích hợp của phần mềm với Google Calendars, Google Contacts, các apps khác của Google nói chung, … để đưa khách hàng dần vào phễu.

Việc quản lý và theo dõi các giao dịch bán hàng của Pipedrive cũng rất trực quan và dễ dàng sử dụng. Các nhà quản lý có thể dễ dàng nhận thấy những mối khách hàng nào là tiềm năng, các nấc thương lượng giá có thể thỏa thuận được để tập trung vào quan hệ tiềm năng hơn

Tìm hiểu Pipedrive

5. Zoho CRM

zoho crm

Chức năng nổi bật nhất của Zoho CRM là quản lý liên lạc, phễu bán hàng và kiểm soát mua hàng. Giao diện chính sẽ gồm 10 phân loại khác nhau được đặt ở header để dễ kiểm soát đồng thời tất cả cùng một lúc.

Zoho CRM cho phép bạn quản lý các cơ sở dữ liệu chung, tài khoản hay trạng thái của thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử mua hàng để đưa khách hàng các gợi ý bán chéo (upselling và crosselling). Cũng tương tự, các dự báo về doanh thu, thiết lập, chỉnh sửa quy trình bán hàng, hiệu suất cá nhân,… có thể được tùy chỉnh chính xác theo mỗi đặc thù của doanh nghiệp.

Tìm hiểu Zoho CRM

———————————————————————————————————————————————————-

CRM software (or Customer Relationship Management Software) is a software portfolio that includes applications that help businesses build strong relationships with customers, enhance conversations and improve revenue rates. based on customer data coming from multiple interactive channels (phone calls, website access, social interaction, etc.)

If you have never experienced in applying CRM to manage and run business, as well as take time in building resources, refer to professional CRM solution providers as the priority to solve. time and financial issues.

1. Hubspot CRM

hubspot crm

Hubspot CRM is one of the leading suppliers that has always been a priority and a leader in quality of service tools worldwide. The 2018 “Expert’s Choice Award” is the best achievement for us to put our trust in them.

The biggest advantage, as well as the easiest way to access users, is the free but extremely powerful version of Hubspot. Information traffic can hold up to 1,000,000 customers and there is almost no limit. You can place links to every place in the sales process. Their customer service is also extremely friendly and enthusiastic. A platform suitable for both B2B and B2C.

Learn more Hubspot CRM

2. Saleforce CRM

saleforce crm

Salesforce CRM is an extensive marketing and sales solution under the Salesforce brand that includes separate systems for: Analytics, Marketing, Service and Community Cloud. Supported by automation, sales representatives can maximize CRM data to highlight leading customers and determine the separation between lost and earned transactions.

Salefore has produced a free version, in addition to having extended functions for larger businesses, monthly maintenance fees can range from $25-300 / month …

Learn more Saleforce CRM

3. Freshsales

Freshsales is quite advantageous in looking out and handling many aspects of the sales process, writing a better straight line so that sellers can fulfill their main purpose in understanding the program. At the core, Freshsales selects all basic CRM functions, but looks to modern elements to quickly update more modern marketing flows. Providing many analytical tools is a competitive advantage for businesses to realize their strengths.

That’s how Freshsales has all the important sales performance capabilities and is used worldwide, especially by active Freshdesk users.

Learn more Freshsales

4. Pipedrive

pipedrive

The strength of Pipedrive – in addition to the basic functions required by a CRM – is integration with the world’s No. 1 website Google. The relationship with customers online can be “real” thanks to the integration of software with Google Calendars, Google Contacts, other Google apps in general, … to bring customers into the funnel gradually.

The management and monitoring of Pipedrive sales transactions are also very intuitive and easy to use. Managers can easily see which customers are potential, negotiable price steps to focus on potential relationships.

Learn more Pipedrive

5. Zoho CRM

zoho crm

The most outstanding feature of Zoho CRM is contact management, sales funnel and purchase control. The main interface will consist of 10 different categories placed in the header for easy control at the same time.

Zoho CRM lets you manage general databases, accounts or status of customer information, track purchase history to give customers cross-selling suggestions (upselling and crosselling). Similarly, revenue forecasts, setting up, adjusting sales processes, personal performance, etc. can be customized exactly to each business specific.

Learn more Zoho CRM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

NỔI BẬT

- Advertisment -
error: Content is protected !!