Trải nghiệm khách hàng là gì? Định nghĩa, thách thức và các giải pháp tốt nhất. | What is Customer Experience? A Definition of CX, Challenges, Best Practices, and More

English below

Định nghĩa Trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience)

Trải nghiệm khách hàng (TNKH) gần đây đang nổi lên như là nhân tố chính giúp tạo sự khác biệt cũng như điều hướng cho tăng trưởng và duy trì nuôi dưỡng doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tiêu dùng. Nhưng, chính xác thì trải nghiệm khách hàng là gì và điều gì giúp tạo nên một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời?

Hiểu một cách chính xác và thực tế nhất thì trải nghiệm khách hàng chính là nhận thức của khách hàng về thương hiệu của bạn. Các nhận thức này phản ánh thực tế TNKH của doanh nghiệp, bất kể bạn nghĩ bạn đang làm tốt đến mấy quá trình cung cấp các dịch vụ khách hàng đặc biệt, cá nhân hóa các tương tác hay đáp ứng cũng như vượt qua mong đợi của họ.

Các thách thức trong Trải nghiệm khách hàng

Một số thách thức lớn nhất mà các công ty đang phải đối mặt đều liên quan đến dữ liệu và công nghệ. Khi Big Data trở thành tiêu chuẩn và các công ty thu thập ngày càng nhiều dữ liệu về khách hàng, họ đang nỗ lực để lọc được những thông tin hữu dụng giúp thúc đẩy chiến lược TNKH bởi vì lượng dữ liệu mà họ đang có trong các xi-lô của mình là vô cùng lớn. Ngoài ra, họ cũng cố gắng để thu thập dữ liệu từ tất cả các nguồn có thể để nắm được góc nhìn của KH trên cấp độ nguyên tử khi khách hàng tương tác với công ty qua nhiều điểm tiếp xúc (touchpoints) khác nhau. Chiến lược TNKH theo định hướng dữ liệu chỉ có thể khả dụng khi các công ty có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu khách hàng và biết cách thu thập thông tin chi tiết từ nó.

Một thách thức khác mà các công ty phải đối mặt khi họ cố gắng quản lý nhận thức của người tiêu dùng là việc tạo ra các chiến lược đa kênh (omni-channel) mạnh mẽ để giữ chân khách hàng. Khách hàng mong muốn có nhiều cách để tương tác với các công ty và họ trở nên thất vọng khi không thể sử dụng kênh ưa thích của mình. Họ cũng bối rối khi các kênh khác nhau không mang lại trải nghiệm nhất quán. Kết quả là, các công ty phải có chiến lược tiếp thị đa kênh đúng đắn để cung cấp trải nghiệm toàn diện, liền mạch.

Các giải pháp tốt nhất cho chiến lược TNKH thành công

Các công ty muốn giành chiến thắng cần phải có khả năng quản lý nhận thức khách hàng một cách chuyên nghiệp. Tất cả mọi thứ đi vào nhận thức đó, từ tin nhắn, sản phẩm đến quá trình bán hàng đều phải được xem xét kĩ lưỡng. Các công ty muốn tăng tỷ lệ duy trì khách hàng cần phải cung cấp được trải nghiệm đặc biệt bằng cách thực hiện các phương pháp hay nhất; trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy khoảng 90% khách hàng từ bỏ công ty vì lí do trải nghiệm kém.

Báo cáo “Customer Experience Strategy: Get It Right to Drive Success” của Aberdeen Group đã khảo sát các nhà tiên phong trong lĩnh vực TNKH và chia sẻ bốn phương pháp hay nhất mà các công ty có thể thực hiện khi phát triển chiến lược của riêng mình:

  •       Phát triển văn hóa doanh nghiệp tập trung vào khách hàng – Toàn bộ các bộ phận đều phải hướng về TNKH. Hãy bắt đầu bằng cách xác định việc lấy khách hàng làm trung tâm có nghĩa như thế nào đối với tổ chức của bạn, truyền đạt nó cho mọi người trong toàn công ty và đan xen nó vào các hoạt động TNKH của bạn.
  •       Điều hướng thương hiệu của bạn theo chiến lược TNKH – Hãy nghĩ về Disney và Zappos một lúc thôi và rồi bạn sẽ hiểu vai trò của TNKH trong bản sắc thương hiệu. Khi thương hiệu của bạn đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng, bạn sẽ giữ chân được nhiều khách hàng hơn và tăng doanh thu của mình.
  •       Chỉ định một giám đốc điều hành TNKH chuyên nghiệp – Các giám đốc điều hành của bạn phải cùng góp sức vào chiến lược TNKH của công ty. Việc chuẩn bị và thiết lập một nền văn hóa tập trung vào khách hàng sẽ là chìa khóa cho thành công của bạn, và bạn cần một người điều hành có khả năng dẫn dắt, ảnh hưởng và đào tạo trong khi cung cấp các tầm nhìn chi tiết và đưa toàn bộ tổ chức vận hành trơn tru.
  •       Chính thức căn chỉnh và đồng bộ chiến lược kinh doanh với chiến lược TNKH – Khi chiến lược thương hiệu và TNKH của bạn đã đồng nhất, chiến lược kinh doanh và TNKH của bạn cũng cần đạt được kết quả tương tự. Xác định những nơi bạn có lợi thế cạnh tranh và cố gắng thoả mãn những kỳ vọng cũng như nhận thức của khách hàng về công ty bạn.

Một số giải pháp khác bao gồm việc tìm hiểu khách hàng một cách chi tiết nhất có thể, xem họ như bộ phận tiếp thị thứ hai và tích hợp các kênh hỗ trợ khách hàng. Những giải pháp này sẽ hỗ trợ cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm và chúng sẽ giúp bạn cá nhân hóa tương tác với khách hàng để đảm bảo tiếp tục cung cấp các dịch vụ tốt nhất và các thông tin phù hợp nhất cho họ trên kênh phù hợp, vào đúng thời điểm.

Cung cấp trải nghiệm khách hàng đặc biệt là điều thiết yếu đối với doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ tăng doanh thu và giữ chân nhiều khách hàng hơn qua việc xây dựng danh tiếng thương hiệu mà họ tin tưởng.


What is Customer Experience? A Definition of CX, Challenges, Best Practices, and More

A Definition of Customer Experience

There has been a lot of buzz around Customer Experience (CX) emerging as the key differentiator and driver for growth and sustenance in consumer industry. But, what exactly is customer experience and what makes for a great customer experience?

In truth, customer experience is best described as the perception customers have of your brand. Their perceptions are the reality of your CX, regardless of how well you think you are doing at delivering exceptional customer service, personalizing interactions, and meeting and exceeding their expectations.

Customer Experience Challenges

Some of the largest challenges companies face involve data and technology. As Big Data becomes the norm and companies gather evermore data about customers, they struggle to gain actionable insights to drive CX strategies because they have a large volume of data in silos. Additionally, they struggle to gather data from all possible sources to gain an atomic-level view of the customer as customers interact with them using a variety of touchpoints. Data-driven CX is possible only when companies have access to all customer data and know how to gain insights from it.

Another challenge facing companies as they try to manage consumer perception is creating strong omni-channel strategies to retain customers. Customers expect to interact with companies using a variety of methods, and they become frustrated when they cannot use their preferred channels. They also get flustered when various channels do not deliver a consistent experience. As a result, companies must get omni-channel marketing right in order to deliver a holistic, seamless experience.

Best Practices for CX Success

Companies that want to win need to manage customer perception expertly. Everything that goes into that perception, from messaging, to products, to the sales process, needs to be considered. Companies that want to increase customer retention rates need to deliver an extraordinary experience by following best practices; in fact, research shows that approximately 90% of customers that have left a company switched because of a poor experience.

Aberdeen Group’s report, Customer Experience Strategy: Get It Right to Drive Success, examines CX leaders and shares four best practices companies can implement when developing their own strategy:

  •       Develop a customer-centric company culture – Entire organizations need to get behind CX. Begin by determining what customer centricity means for your organization, communicate it to everyone across the company, and weave it into your CX activities.
  •       Align your brand with your CX strategies – Just think about Disney and Zappos for a moment, and you’ll understand the role CX plays in brand identity. When your brand meets and exceeds customers’ expectations, you’ll retain more customers and increase your revenue.
  •       Assign a dedicated CX executive – Your executives must lead the charge with your CX strategy. Getting buy-in and establishing a customer-centric culture will be key to your success, and you need to put an executive in place who can lead, influence, and educate while detailing the vision and getting your entire organization on board.
  •       Formally align business and CX strategies– As your brand and CX strategies align, so too must your business and CX strategies. Look at where you have a competitive edge and deliver on those expectations and perceptions of your company.

Other CX best practices include getting to know your customers as well as possible, considering them as a second marketing department, and integrating customer support channels. These practices will support your customer-centric approach, and they will help you personalize interactions with customers so you can be sure to make the next best offer and deliver the most relevant information to them on the right channels and at the right time.

Delivering exceptional customer experience is critical to your business. When you get it right, you increase revenue and retain more customers by building a brand reputation that they trust.

Soure: ngdata

Edit by Huong Nguyen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

NỔI BẬT

- Advertisment -
error: Content is protected !!